Neden İcra Yargı Sen ?

Kıymetli meslektaşlarımız ;

İcra Yargı Sen geleneksel sendikal eylem ve söylemler yerine sendikacılıkta yeni bir misyon inşa eden, ilkleri yaşayan ve yaşatan, yeni teşkilat modeli geliştiren, bütün bunları bir araya getirerek üyelerin beklentilerine cevap vermeye çalışan, tabandan gelen yoğun beklenti ve sahipsizlik duygusu hissiyatını gidermek için oluşturulmuş bir sendikal anlayışı temsil ettiğini görerek bu eylem planı ile yola çıkmıştır.

Ülkemizin son dönemde yaşadığı köklü değişiklikler sonucu sendikalar ve sendikaya üye olanlar da etkilenmişlerdir. Üyelerin sendikalardan beklenti ve talepleri farklılaşmış ve talepler giderek artmıştır. Bütün bu farklı beklenti ve talepleri gören İcra Yargı Sen, çalışanların sorunlarını her ortamda gündemde tutacak kadroların oluşturulması, güçlendirilmesi için “Sendikal Kadro Hareketini” de başlatmıştır.

İcra Yargı Sen; idarenin işlevsel olarak yapacağı hususlara müdahale etmez, önceliği üyelerinin sosyal ve kaybedilen ekonomik haklarının kazanımı noktasındadır. Mesleki camia olarak söz sahibi olmanın birinci kuralının “saygı duyulan bir meslek anlayışı ” olduğunu benimser, mesleği icra edenlerin mesleğe başladıktan sonra pişman olacağı değil, mesleğiyle gurur duyacağı bir meslek haline getirmek için çalışmayı hedefler,

“Biz birlikte çok güçlüyüz ve gerçekten Biz Bize Yeteriz” anlayışını tüm üyelerimize benimsetmeye çalışır. Özlük hak kazanımı istiyorsak öncelikle bunu bir araya gelebilme arzusu ve yeteneği ile gösterebilmemiz gerektiğini değerlendirerek mesleği daha iyi yerlere taşıyabilme adına;

İcra Dairelerinde çalışan her meslektaşımı ve Adalet Çalışanı arkadaşlarınızı Sendikamız çatışı altında birleşmeye, Üye Olmaya Gücümüze Güç Katmaya davet ediyorum.

Unutma ! Seninle daha güçlüyüz.

Saygı ve Sevgilerimle …