Normalleşme Sürecinde İcra Dairelerinde Alınacak Tedbirlere İlişkin Başvurumuz